Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica ledigförklarar forsknings- och resestipendier för 2020

                 


Avseende Forskningsstipendium kan en Individuell ansökan göras och 1 - 3 månader kan beviljas för forskning av hög kvalitet inom öron- näs- och halsområdet. Exempelvis kan dessa medel utnyttjas för att kunna frigöra sig från kliniskt arbete under slutfasen av ett avhandlingsarbete eller för meritering inför ansökan om docentur liksom för uppstart av avhandlingsarbete.

Resestipendierna avser huvudsakligen auskultationsbesök vid ÖNH-kliniker i Europa eller Nordamerika, men även övriga kontinenter kan komma ifråga. Målsättningen är att ny kunskap inom den kliniska ÖNH-verksamheten skall kunna hämtas hem. Resestipendier för deltagande i kongress/konferens beviljas ej.

Ansökningshandlingar hittar du här på länken ACTA i huvudmenyn orlforum.se Ansökningsförfarandet kräver registrering och inloggning med tillfälliga koder som du väljer själv. I anslutning till de uppgifter som skall besvaras finns förklaringar som kan ses när man klickar på de gulmarkerade fälten med frågetecken i. 

Viktigt
Ansökningar, i elektronisk version skall vara insänd senast 2017-10-30, kl 24.00.
En signerad pappersversion, skall vara insänd senast 2017-11-02, kl 24.00.

Välkomna med edra ansökningar!

Sten Hellström Ordf, Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica
Teknikfrågor:  Jens@Bohlin.se  Övriga frågor:  sten.hellstrom@karolinska.se.